Sample image

Ohranjanje kulturne dediščine

Program ohranjanja kulturne dediščine izvajamo že od same ustanovitve društva. S programom želimo prikazati našo bogato ljudsko izročilo.

Leta 2002 smo ustanovili sekcijo za ohranjanje kulturne dediščine in z raziskovalnimi tabori zbrali številne starine, dokumente, ki smo jih z otvoritvijo hiše Györgya Dobronokija tudi stalno razstavili. Trudimo se, da z raznimi prireditvami ohranimo tradicijo naših prednikov, na področju tako otipljive kot neotipljive kulturne dediščine.

Sodelujemo na pojektih Evropske unije. Tako smo okviru projekta "Operativnega programa razvoja človeških virov" izvajali:

S programom ohranjanje kulturne dediščine smo zagotovili naši lokalni skupnosti razne ugodnosti. Vzpodbudili smo občane k raznim dejavnostim in aktivnostim, s katerimi bi lahko prišli do zaslužka (tkanje, lončarstvo, peka perecov...). Uspeli smo povečati zanimanje organizacij, posameznikov in podjetij za investiranje v tovrstne dejavnosti, ki se odražajo tudi v dejstvu, da smo uspeli z organizacijo in izvedbo določenih aktivnosti motivirati navedene za pripravo projektov in programov za dolgoročno reševanje lastne eksistence, ki pa še ni zaživela v zadostni meri.

Spletna stran je v nastajanju. V prihodnjosti pričakujte več gradiv o našem delovanju...

Kulturno društvo Petőfi Sándor Dobrovnik Evropski socialni sklad